LOGOGlobal top100 badge

images/panorama/pan1_6.jpg
images/panorama/pan1_2.jpg
images/panorama/pan1_4.jpg
images/panorama/pan1_3.jpg
images/panorama/pan1_5.jpg

 

Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.12.2016 № 557 «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин», з метою охорони та збереження середовища існування рідкісних та зникаючих видів рослинного і тваринного світу, Карпатським національним природним парком було видано посібник для інспекторів «Раритетне біорізноманіття охоронних ділянок Карпатського національного природного парку».

В польовому посібнику стисло викладена інформація зі сторінок 3-го видання Червоної книги України про раритетні види флори і фауни, які зустрічаються на території Карпатського національного природного парку.

Мета цього видання – ознайомити читачів з видами флори та фауни, що занесені до Червоної книги України. Рекомендовано для інспекторів з охорони природи, землекористувачів, рекреантів, які сприятимуть ефективній та дійовій охороні рідкісних і зникаючих представників біорізноманіття.

До збірника внесено 37 видів рослин та 27 видів тварин, які потребують захисту. У посібнику подана біолого-екологічна характеристика кожного виду, тип ареалу та розповсюдження в області, природоохоронний статус, причини зміни чисельності та заходи охорони, кольорова фотографія.

Видання посібника має на меті не тільки зафіксувати унікальну флору нашого краю, а й сприяти збереженню природного середовища, захисту неповторного рослинного та тваринного світу. Світовий досвід переконує, що створення охоронних зон є ефективним способом охорони дикої фауни та флори.

Рекомендується для спеціалістів у галузі заповідної справи, охорони навколишнього природного середовища та широкого кола громадськості.

 

Побачив світ новий посібник для інспекторів Карпатського НПППобачив світ новий посібник для інспекторів Карпатського НПППобачив світ новий посібник для інспекторів Карпатського НПППобачив світ новий посібник для інспекторів Карпатського НПППобачив світ новий посібник для інспекторів Карпатського НПППобачив світ новий посібник для інспекторів Карпатського НПП