LOGOGlobal top100 badge

images/panorama/pan1_6.jpg
images/panorama/pan1_2.jpg
images/panorama/pan1_4.jpg
images/panorama/pan1_1.jpg
images/panorama/pan1_3.jpg

Зима у КарпатахЗима у Карпатах

На території Парку виділяються такі зони:

- заповідна зона;

- зона регульованої рекреації;

- зона стаціонарної рекреації;

- господарська зона.

Для кожної зони з урахуванням її наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів, встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання.

Заповідні букові пралісиЗаповідні букові праліси

Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів. На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує природний розвиток процесів та явиш і створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об’єкти, а саме:

- будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорт і зв’язку, не пов'язаних з діяльністю парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, проліт літаків та гелікоптерів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єрів над територією Парку та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативів;

- геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, пошкодження грунтового покриву, порушення гідрологічного та гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень. застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав. лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерет, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

- мисливство, рибальство, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково-обгрунтовану ємкість угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;

- використання природних ресурсів з порушенням вимог чинного законодавства.

Для охорони, збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні відповідно до Проекту організації території парку та охорони природних комплексів, в установленому порядку дозволяється:

- виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу;

- відновлювання гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

- здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму території, спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед парком завдань;

- збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

Коли приходить весна, у Карпати тягнуться вервиці туристів аби ковтнути свіжого гірського повітря і забути про метушню меґаполісів...Коли приходить весна, у Карпати тягнуться вервиці туристів аби ковтнути свіжого гірського повітря і забути про метушню меґаполісів...

Зона регульованої рекреації, в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць: у цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок.

На території цієї зони забороняються:

- рубки головного користування, будівництво промислових, господарських і житлових об’єктів, не пов’язаних з діяльністю парку, розробка корисних копалин, кар’єрів, забір грунту, промислова заготівля лікарських рослин, не погоджений з адміністрацією парку проїзд та стоянки автомобільного, гужового транспорту, організація масових спортивних та туристських заходів, розміщення шатрових таборів, човнових станцій, розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу, інші види діяльності, що порушують природні комплекси парку, або знижують природну екологічну чи рекреаційну цінність його території.

В зоні регульованої рекреації дозволяється:

- проведення усіх видів лісогосподарських рубок та заходів, пов’язаних з веденням лісового господарства, згідно з Проектом організації території парк;

- регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин з дотриманням вимог природоохоронного законодавства; - обладнання туристських та еколого-пізнавальних стежок, організація природоохоронної пропаганди, короткотривалі туристські екскурсії і відпочинок населення; - регулювання оптимальної чисельності тварин в установленому порядку;

- відлов маток та плідників для відновлення популяцій місцевих видів риб в установленому порядку;

- використання природних ресурсів для задоволення потреб працівників парку та громадян, що постійно проживають на цій території, у сінокосах, випасах, городах та паливі, відповідно до встановлених нормативів на спеціально виділених для цього земельних ділянках.

Гірське літо огорнуло село ПоляницюГірське літо огорнуло село Поляницю

Зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших стаціонарних об’єктів обслуговування відвідувачів парку. В зоні стаціонарної рекреації створюються туристські, екскурсійні та прогулянкові маршрути (лінійні, кільцеві, радіальні), обладнуються місця для ночівлі (хижі, бівуачні зупинки) для відпочинку та огляду місцевості. Вздовж трас маршрутів створюються природозахисні лінійні коридори шириною до 25 м, які повинні обмежувати вільне пересування відвідувачів поза туристською трасою: в цій зоні по спеціально виділених ділянках дозволяється любительське і спортивне рибальство, утилітарна рекреація (збирання грибів, ягід, фотомисливство тошо) під наглядом відповідних служб парку. В зоні стаціонарної рекреації, враховуючи зарубіжний досвід, можуть створюватися рекреаційно-акваторіальні, туристські та інші комплекси. В межах господарської зони проводиться господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти, об’єкти комунального призначення парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території національного природного парку.