LOGOGlobal top100 badge

images/panorama/pan1_2.jpg
images/panorama/pan1_4.jpg
images/panorama/pan1_1.jpg
images/panorama/pan1_6.jpg
images/panorama/pan1_5.jpg

Охорона природних екосистем - головне завдання Карпатського Національного Природного ПаркуОхорона природних екосистем - головне завдання Карпатського Національного Природного Парку

Одне із завдань, яке покладено перед колективом Карпатського Національного Природного Парку – це охорона та збереження природних екосистем. Цю функцію в національному парку виконує служба державної охорони, яка створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 р. №1127 «Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України».

Постановою визначені такі її основні функції:

- забезпечення дотримання режиму охорони територій та обєктів природно заповідного фонду України;

- попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства. Територія парку розміщена на двох територіальних дільницях Івано-Франківської обл. – Яремчанської міської ради та Верховинського району, відповідно займаючи площу 38097 га та 12398 га, що разом становить 50495 га.

Служба державної охорони відповідно до вищезгаданих завдань організовує і забезпечує:

- охорону природних комплексів парку;

- порядок використання природних ресурсів;

- заходи щодо запобігання виникнення та поширення пожеж і інших надзвичайних ситуацій;

- реалізація заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників та хвороб;

- підтримання в належному стані межових та охоронних знаків, інформаційних аншлагів, квартальних та ділянкових стовпів, протипожежних та інших споруд;

- відтворення корінних насаджень шляхом створення лісових культур та природному поновленню;

- організацію та проведення рубок пов’язаних з веденням лісового господарства;

- охорону тваринного світу від порушників природоохоронного режиму;

- попередження пошкоджень лісових насаджень внаслідок незаконних рубок;

- контролює спеціальне використання природних ресурсів на території природно-заповідного фонду.

Спільно з науковим відділом:

- організовує виконання службою державної охорони науково-прикладних тем;

- виконує наукову тематику розділів «Літопису природи»;

- проводить наукові дослідження з питань типологічного аналізу по переважаючих типах лісу на території науково-дослідних відділень з метою відтворення корінних насаджень;

- проводить навчання служби державної охорони;

- сприяє роботі інших наукових організацій на території парку і контролює дотримання ними встановленого режиму;

- вивчає вплив та дає рекомендації щодо використання непокритих лісом площ (рілля, сінокоси, пасовища).

Загальна площа парку складає 50495 га у постійному користуванні 38322 га та 12173 га землі без вилучення їх у землекористувачів.

Лісові землі від загальної площі лісового фонду парку складають 91 % (34,8 тис. га) з них: вкриті лісом – 88% (33,8 тис.га ) в тому числі лісові культури – 39 % (13,1 тис.га).

Не лісові землі складають 9% (3,5 тис.га).

З-поміж лісостанів переважають смерекові – 79%, ялицеві – 4%, букові – 10% насадження, решту складають соснові, кедрові, вільхові та інші.

За віковою структурою ліси парку розподілені наступним чином: молодняки – 2,4 тис.га (7%), середньо вікові – 26,3 тис.га (78 %), пристигаючі – 20 тис.га(6%), стиглі та перестійні – 3,1 тис.га. Середній вік – 77 років. Середня повнота – 0,7.

Функціональне зонування КНПП виконано на підставі «Проекту організації території Карпатського НПП, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів », а саме

- заповідна зона - 11401,4 га;

- зона рекреації - 25953 га;

- зона стаціонарної рекреації – 106,6 га;

- господарська зона – 860,9 га.

Територія парку без вилучення розподілена на 20 майстерських дільниць та 83 обходи. Середня площа майстерської дільниці складає 1905 га, а середня площа обходу – 460 га.

Службу державної охорони КНПП очолює директор парку. До складу служби державної охорони Карпатського НПП входять: головний природоохоронець, начальник ВДОЗПЕ, заступник начальника ВДОЗПЕ, провідний інженер з охорони і захисту лісів, провідний інженер з охорони природи, провідний інженер-мисливознавець, провідний інженер з лісовідновлення, провідний інженер-лісопатолог, інженер-піролог, інженер з заповідних територій, начальники ПОНДВ, заступники начальників ПОНДВ, майстри з охорони природи, інспектори.