LOGO

images/panorama/pan1_1.jpg
images/panorama/pan1_3.jpg
images/panorama/pan1_6.jpg
images/panorama/pan1_4.jpg
images/panorama/pan1_5.jpg

(площа 4017 га)

Женецьке природоохоронне науково-дослідне відділення розташоване в північно-західній частині парку на лівому березі р.Прут в околицях с.Татарів та с.Поляниця.

Найвищими вершинами є: г.Синяк (1665 м), г.Хом’як (1556 м), г.Круглоявірник (1221 м), г.Катеринка (1498 м), г.Малий Горган (1603 м), г.Гребля (1256 м).

Клімат – помірно-континентальний зі значною середньорічною кількістю опадів (1000 мм). Середньорічна температура повітря коливається в межах від 4,1 до 6,0оС. Тривалість вегетаційного періоду – 175 днів. Переважають вітри південно-західного напряму. Постійний сніговий покрив встановлюється в грудні і сходить в період з квітня по травень.

Гідрологічна мережа представлена лівими притоками р.Прут (р.Женець, р.Прутець Яблуницький, р.Богдан, р.Студений).

Основний тип природної рослинності цієї території – ліси (3523,7 га), у складі яких мають досить значну перевагу (84,0%) вічнозелені хвойні породи дерев та чагарників. Лісистість території - 87,7%. За лісогосподарським районуванням ліси відносяться до гірськокарпатського округу; району – високогірного з ялицево-смерековими і чисто смерековими лісами.

Територія відноситься до природно-заповідного фонду і поділена на 4 функціональні зони, де найбільше лісів (73,45%) знаходиться у зоні регульованої рекреації, 26,53% – в заповідній зоні та 0,02% – в зоні стаціонарної рекреації.

Більша частина лісів (60,84%) – природного походження.

Головною лісоутворюючою породою є смерека, котра за поширеністю має деяку перевагу – 53,5%. Дещо меншу площу займають ялиця біла – 17,0% та бук лісовий – 15,0%. Інші деревні породи займають невеликі площі: сосна гірська – 9,0%, сосна кедрова європейська – 3,0%, сосна звичайна (реліктова) – 1,5%, вільха сіра – 0,5%, береза – 0,5%.

Вертикальна поясність лісів тут сформована наступними смугами:

1) буково-ялицевих з домішкою смереки лісів (700-900 м н.р.м), суцільна смуга простягається вздовж лівого берега р.Женець. Основний тип лісу - волога смереково-букова суяличина (середній запас деревини 650,0 м3/га; середній приріст 5,9 м3/га);

2) буково-ялицево-смерекових лісів (800-1050 м н.р.м.), широка смуга знаходиться на південно-західних схилах ур.Богдан та південних схилах г.Явірник (лівий берег р.Женець) в межах висот 800-1150 м н.р.м. Основний тип лісу – волога буково-ялицева сусмеречина (середній запас деревини 730,0 м3/га; середній приріст 6,8 м3/га);

3) чистих сіровільхових лісів (730-750 м н.р.м.), дуже вузька смуга знаходиться вздовж р.Женецью Основний тип лісу – сирий чистий сіровільховий сугруд;

4) ялицево-смерекових лісів (900-1050 м н.р.м.), вузькі суцільні смуги знаходяться на південно-західних та північно-східних схилах ур.Богдан та г.Явірник. Основний тип лісу - волога ялицева сусмеречина;

5) соснових з домішкою смереки лісів (900-1050 м н.р.м.), вузька суцільна смуга знаходиться на південно-західних та південних схилах г.Явірник (лівий берег р.Женець). Основний тип лісу – свіжий смереково-сосновий субір та свіжий чистий сосновий субір.

6) чистих смерекових лісів (1000-1100 м н.р.м.), широка суцільна смуга охоплює північно-східні та південно-західні схили ур.Богдан та ур.Явірник. Основні типи лісу: вологий смерековий субір, волога чиста сусмеречина та сира чиста сусмеречина.

7) смерекових з домішкою сосни кедрової європейської лісів (1100-1300 м н.р.м.), вузька смуга охоплює північно-східні та південно-західні круті схили г.Хом’як. Основний тип лісу – вологий кедрово-смерековий субір (середній запас деревини 190,0 м3/га; середній приріст – 2,05 м3/га);

8) субальпійська смуга гірськососнового криволісся (1450-1665 м н.р.м.), що вкрита непрохідними заростями сосни гірської, невеликі смуги яких знаходяться на північно-східних схилах г.Хом’як та г.Синяк. Основний тип лісу – вологий гірськососновий субір;

Сучасна вікова структура лісів має такий вигляд: молодняки – 9,95%; середньовікові – 72,2%; пристигаючі – 1%; стиглі та перестійні – 16,9%.

Територія відділення охоплює надзвичайно цінні з ландшафтно-екологічної, ботанічної, зоогеографічної та природоохоронної точок зору гірські екосистеми Ґорґан.

Флора відділення багата на рідкісні ендемічні види. Тут виявлені види, що занесені до Червоної Книги України: сосна кедрова європейська, арніка гірська, айстра велика, лунарія оживаюча, волошка карпатська, булатка червона, пізньоцвіт осінній, шафран Гейфелів, коручка темно-червона, коручка пурпурова, билинець комарниковий, білоцвіт весняний, лілія лісова, зозулині сльози яйцелисті, зозулинець обпалений, любка дволиста, плаун колючий, баранець звичайний.

Багата також і фауна, яка представлена 17 видами які занесені до Червоної книги України: тритон карпатський, тритон гірський, саламандра плямиста, мідянка, лелека чорний, підорлик малий, глушець, сова довгохвоста, кутора мала, підковоніс малий, нориця снігова, нориця водяна мала (повх), горностай, борсук, видра лісова, кіт лісовий, рись, норка європейська.

Особливо-цінний природний комплекс (ОЦПК) – водоспад Гук, знаходиться в кв.6, вид.11, урочище Женець.

Для послуг відвідувачів діють еколого-пізнавальні стежки: „На г.Хом’як”, „На г.Явірник”, „На водоспад Гук”, „ур.Вередівський – г.Хом’як”, зона відпочинку „Женець”. Тут прокладені дві еколого-пізнавальні стежки «Женець-Хом’як».

Територія відділення має в своєму складі 7 особливо-цінних природних комплексів (ОЦПК). Особливо цікаве для відвідувачів є водоспад «Гук», який сформувався на породах стрийської світи, висота падіння води 12,5 м.

Основними завданнями відділення є: 1) збереження природних комплексів; 2) створення умов для відпочинку; 3) пропаганда природоохоронних знань; 4) ведення наукових досліджень по вивченню природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання території.