LOGOGlobal top100 badge

images/panorama/pan1_1.jpg
images/panorama/pan1_4.jpg
images/panorama/pan1_2.jpg
images/panorama/pan1_5.jpg
images/panorama/pan1_3.jpg

   Про важливість збереження прісних вод як необхідної умови для життя в різних міжнародних організаціях говориться з середини минулого століття. Але тільки до кінця вісімдесятих років минулого століття проблема постала настільки гостро, що Організація Об’єднаних Націй вирішила винести його на новий рівень. Так народилася ідея створення нового свята – Всесвітнього Дня водних ресурсів, або, як його зазвичай називають, Всесвітнього Дня Води.        

   Резолюція про створення нового екологічного свята вийшла в січні 1993 року, і вже через два місяці День води вперше був відзначений більш ніж у тридцяти країнах. З наступного, 1994 року, кожен новий свято був присвячений певній темі. Цієї традиції Генеральна Асамблея ООН дотримується і донині.

   В цьому році він пройде під гаслом «Вода – для всіх!». Єдиним міжнародним документом, що гарантує рівне право для кожного на безпечну питну воду, є Протокол «Вода та здоров’я» до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. Протокол був широко схвалений під час Конференції міністрів у Лондоні у 1999 році. Його підписали 36 країн. Протокол увійшов в дію 4 серпня 2005 р., коли його ратифікували 16 країн. Цей документ має особливе значення для Європи, де частина країн отримують до 50% водних ресурсів від країн-сусідів. Україна підписала Протокол у Лондоні та у червні 2003 року ратифікувала його.

   Протокол є першим і єдиним міжнародним законодавчим актом, який сприяє охороні здоров’я та благополуччю людей шляхом удосконалення управління водними ресурсами, включаючи охорону водних екосистем, а також шляхом попередження, контролю і зниження ступеня поширення захворювань, пов'язаних із водою.

    Дія Протоколу розповсюджується на такі водні об’єкти:

         - поверхневі прісні води;

         - підземні води;

         - естуарії (лійкоподібне розширене гирло річкияка впадає в океан 

          або море);

      - прибережні води, які використовуються для рекреаційних цілей або для розведення риби методом аквакультури або розведення чи збору молюсків та ракоподібних;

         - замкнуті водойми для купання;

         - води у процесі забору, транспортування, очистки або постачання;

         - стічні воді у процесі забору, транспортування, очистки та скиду або повторного використання.

   Більшість мешканців Європи забезпечені чистою водою в значній кількості. Проте, і там є приклади серйозних забруднень води та випадки захворювань, що пов’язані з водою. Проблеми доступу до безпечної питної води та невідповідність санітарно-гігієнічних умов все ще створюють загрозу для здоров’я мільйонів людей в Європейському регіоні. Історія свідчить, що здоров’я, добробут та економічний розвиток країн в значній мірі залежить від ефективності управління водними ресурсами.

   Країни, що ратифікували Протокол – Сторони Протоколу, взяли на себе зобов’язання розробити плани управління водними ресурсами на національному, транскордонному та локальному рівнях, базуючись на басейновому підході. У 2011 році Україна виконала своє зобов’язання і встановила Національні цільові показники (НЦП) до Протоколу про воду і здоров’я. Серед них є показники щодо забезпечення населення міст, селищ та сіл, дітей в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах якісною питною водою та умовами санітарії. У 2018 році розпочався процес перегляду НЦП до Протоколу та проект Плану заходів їх досягнення. Процес перегляду очолює Мінприроди – центральний орган виконавчої влади, який відповідає за впровадження Протоколу в Україні. «МАМА-86-Яремче» активно долучилася до обговорень та внесення пропозицій.

    Власне за ініціативи членів громадської екологічної організації «МАМА-86-Яремче» вперше Карпатський НПП долучився до відзначення Дня Води у 2000 році. З тих пір працівники відділу пропаганди екологічної освіти та члени громадської організації спільно проводять просвітницькі заходи для молоді та дітей дошкільного віку.

   Для кожної людини цей день з’являється реальна можливість не тільки привернути увагу до водних ресурсів, але й взяти безпосередню участь у вирішенні актуальних проблем. 22 березня кожен повинен замислитися над більш раціональним використанням питної води, взяти участь в акціях проти забруднення середовища і внести свій внесок у спільну справу.

 

         Підготувала Марта Корчемлюк, завідувач вимірювальної лабораторії аналітичного контролю і моніторингу КНПП, голова ЯМЕГО «МАМА-86-Яремче»


22 Березня відзначаємо Всесвітній День Води22 Березня відзначаємо Всесвітній День Води