LOGOGlobal top100 badge

Лабораторія лісівничо-ботанічних досліджень є структурним підрозділом наукового відділу Карпатського НПП.

У відповідності до покладених завдань лісівничо-ботанічна лабораторія організовує дослідження рослинного світу території парку.

Пріоритетні напрями діяльності лісівничо-ботанічної лабораторії:

- вивчення складу флори території КНПП, які виявляються шляхом інвентаризації. Особлива увага приділяється видам-домінантам рослинних угруповань, рідкісним видам (реліктовим, ендемічним, пограничноареальним);

- розпочата інвентаризація мохів, лишайників, грибів, здійснюється збір матеріалу по всіх цих групах;

- постійно поповнюється гербарна колекція судинних рослин, яка зараз нараховує біля півтисячі листів.

- детально вивчається група видів, що занесені до “Червоної книги України”, Європейського Червоного списку тварин та рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі. Щорічні стаціонарні спостереження включають спостереження на постійних та змінних трансептах та ППП, картування, вивчення популяційної структури видів та структури їх біотопів;

- при вивченні рослинності проводяться дослідження складу та будови ценозів, формується продрому;

- щорічно проводяться дослідження рідкісних, зникаючих та типових, що потребують охорони, рослинних угруповань, які занесені до “Зеленої книги” України;

- у зв’язку із значним рекреаційним навантаженням на рослинний покрив, здійснюються дослідження взаємодій у системі «жива природа-рекреанти» в зонах регульованої та стаціонарної рекреації;

- організована система моніторингу лісових комплексів, яка включає лісотаксаційні дослідження в природних комплексах парку, виявлення проявів негативного антропогенного впливу, визначення критеріїв та індикаторів сталого управління лісами;

- значна увага приділяється вивченню природного та штучного лісовідновлення в основних типах лісорослинних умов, реконструкції малоцінних і низькоповнотних насаджень лісосічними методами.

За роки діяльності науковцями лабораторії опубліковано біля 200 наукових, науково-публіцистичних та публіцистичних статей.

Значний матеріал по інвентаризації природного комплексу парку, матеріал, що відображає щорічні зміни в природі, зібраний працівниками лабораторії, зберігається в електронних базах даних, паспортах стацінарних площадок, картотеках, ботанічних колекціях.

Науковці лабораторії щорічно вносять дані до підрозділів «Літопису природи»; «Наукові полігони», «Рослинний світ», «Збереження видів рослин і тварин, природних середовищ, що занесені в чинні для України міжнародні переліки».

 

Співробітники лісівничо-ботанічної лабораторії:

Оксана Тимчук – завідуюча лабораторії. Напрям роботи: флора, рідкісні види рослин Карпат та питання їх охорони, флористична класифікація рослинності, пропаганда біологічних знань. Публікації: біля 50 робіт, в т.ч. монографії «Сторінками Червоної книги», «Карпатський національний природний парк», «Фоновий моніторинг навколишнього природного середовища», Хобі:  ландшафтний дизайн, фітотерапія, фітодизайн.

Василь Годованець – науковий співробітник. Закінчив лісогосподарський факультет Національного лісотехнічного університету України. Напрям роботи: моніторингові дослідження лісових екосистем, робота за науково-практичною темою «Рубки переформування в похідних деревостанах Карпатського НПП» Автор ряду публікацій.