LOGOGlobal top100 badge

Усвідомлення необхідності збереження навколишнього середовища привертає увагу до нових, альтеративних видів туризму, зокрема до екологічного. Згідно Закону України «Про туризм»  держава проголосила цей вид туризму одним із пріоритетних напрямків розвитку туристичної діяльності.

Екологічний туризм несе відповідальність перед природою, сприяє її захисту, підвищує екологічну культуру мандрівників, виконує просвітницьку та навчальну функції, дбайливо ставиться до традицій і культури місцевого населення. Екотуризм – це форма подорожі, яка орієнтована на збереження природного довкілля, налагодження гуманних стосунків з місцевим населенням та органами самоврядування, вигідних  для регіону.  Територія Карпатського національного природного парку є досить привабливою для екотуризму, так як ця місцевість виділяється оригінальним культурним ландшафтом, в якому  мальовничо поєднуються м’які обриси гір, розсіяні по схилах дерев’яні оселі і геометричні узори дерев’яного вориння, високі стіжки сіна і блискучі бані хрещатих церков. На відміну від інших територій, де переважає вільне пересування, екотуризм  в парку організовується виключно маршрутами еколого –і науково-пізнавальних стежок. Він відбувається на обєктах, що мають наукову, пізнавальну, естетичну, рекреаційну цінність. Це території  з унікальними памятками природи, горами, пралісами, мінеральними джерелами, долинами річок та потоків, місцезростанням рідкісних рослин. 

Однією із вимог дії екотуризму є облаштування належним чином  стежок, зон та місць відпочинку, розширення рекламно-видавничої та інформаційної діяльності, забезпечення якісного асортименту послуг, створення сервісної рекреаційно-туристичної інфраструктури.  На сучасному етапі екотуризм на природоохоронних територіях повинен стати потужнім каталізатором збереження довкілля  як загальної концепції встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь.

ЕКОТУРИЗМЕКОТУРИЗМЕКОТУРИЗМЕКОТУРИЗМЕКОТУРИЗМЕКОТУРИЗМЕКОТУРИЗМЕКОТУРИЗМ