LOGOGlobal top100 badge

В штат лабораторії географічних досліджень входить завідувач лабораторії, 1 науковий співробітник, 3 молодших наукових співробітників (один кандидат географічних наук та доктор історичних наук за сумісництвом) та технік-лаборант.

Основні напрямки її діяльності:

– геологічні, геоморфологічні, метеорологічні, кліматичні, гідрологічні, етнологічні дослідження на території КННП;

– моніторингові спостереження ерозійних, флювіальних, осипно-гравітаційних процесів;

– фенологічні спостереження за явищами неживої природи (метеорологічні, гідрологічні, геоморфологічні);

– біогеографічні дослідження за біотопами та рідкісними рослинними угрупуваннями, що занесені до Зеленої книги України;

– впровадження геоінформаційних (ГІС) технологій,

– етнологічні дослідження.

Щорічно працівники лабораторії викладають результати досліджень у «Літописі природи». Дослідження проводяться згідно розділів 3 та 4.2.2 програми Літопису природи.

Лабораторія працює над науковою темою: «Небезпечні природні явища на території Карпатського НПП та прилеглих територіях». Тема розрахована на 5 років.

В підпорядкуванні лабораторії 5 метеорологічних постів в Підліснівському, Женецькому, Говерлянському, Бистрецькому та Високогірному відділеннях, де проводяться двічі на добу метеорологічні спостереження за основними показниками погоди. В 2010 році буде встановлено додатково 3 автоматичні метеостанції La Сrosse: біля садиби парку, Женецькому та Говерлянському відділеннях для збільшення точності метеоданих. Метеостанції придбанні при сприянні WWF.

Працівниками лабораторії створена база даних фенологічних спостереженнm за явищами неживої природи.

За роки функціонування лабораторії накопичується картографічний матеріал. Створена ГІС-система на базі цифрової карти парку 1:50 000.

На території парку працівники лабораторії проводять постійні спостереження за ерозійними процесами на туристичних маршрутах, де вивчається антропогенний вплив на ґрунтовий покрив рекреантами. Опрацьовані дані за останні 12 років.

Працівниками лабораторії за роки досліджень було опубліковано більше 120 наукових праць, також брали участь у написанні 6 монографій.

Лабораторія тісно співпрацює з іншими науковими організаціями, метеорологічними та гідрологічними станціями, зокрема, з географічними факультетами Львівського національного університету ім. І.Франка та Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Карпатською селестоковою та Пожижевською сніголавинною станціями.

 

Співробітники лабораторії географічних досліджень:

Тимчук Ярослав Ярославович - завідувач лабораторії. Освіта: вища (Чернівецький національний університет ім.. Ю.Федьковича). Здійснює зальне керівництво географічними дослідженнями на території національного парку. Пріоритети: геоморфологія (вивчення ерозійних процесів), ГІС (геоінформаційні технології). Автор близько 90 наукових публікацій, співавтор 5 монографій.

Петращук Ярослав Васильович - молодший науковий співробітник з 2006 року. Здійснює мікрокліматичні дослідження та кліматичний моніторинг. Автор та співавтор 3-х наукових публікацій і 1 монографії.

Лазарович Роман Васильович - науковий співробітник. Освіта: вища (Український державний лісотехнічний університет 1998-2003 рр.). Кваліфікація: інженер лісового господарства. Стаж роботи 8 років. Наукові інтереси: рідкісні рослинні угруповання. Автор та співавтор більше 10 наукових публікацій.

Косило Любов Степанівна - молодший науковий співробітник, етнолог. Освіта: вища. Статті, екологічні сценарії, поезії друкуються в окремих збірках, газетах і журналах.

Клапчук Володимир Михайлович - науковий консультант, кандидат географічних наук, доктор історичних наук.

Техніки лаборанти: Бойко Наталія Василівна, Чих Надія Іванівна.