LOGOGlobal top100 badge

В роботі Науково-технічної Ради парку прийняло участь 36 чоловік. Присутні: 21членів НТР, в т. ч. 9 докторів наук та 7 кандидатів наук.

 

Порядок денний:

1.Про підсумки виконання науково-дослідної роботи за 2020 рік та плани науково-дослідних робіт на 2021 рік (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.).

2.Про стан природоохоронної роботи на території парку (доп.- заступник директора-головний природознавець – Купчак І.В.).

3.Про план лімітів використання природних ресурсів у 2022 р. (доп.провідний інженер ВДОПЗФ - Бойко В.М.).

4.Про шляхи оптимізації використання рекреаційних об’єктів (Женецьке ПОНДВ) (доп. – начальник відділу рекреаційної діяльності – Панчук М.М.)

5.Про затвердження рішень бюро НТР (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.)

6. Про затвердження оновленого складу членів НТР (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.)

7.Різне.

 

Заслухавши та обговоривши виступи та інформаційні доповіді Науково-технічна Рада вирішила:

1.Підсумки виконання науково-дослідної роботи за 2020 рік та плани науково-дослідних робіт на 2021 рік схвалити. Зобов’язати сторонні науково-дослідні організації, що проводять постійні наукові дослідження на території КНПП, звітувати про них на засіданнях НТР.

2.Інформацію про підсумки проведення природоохоронних заходів за 2020 рік схвалити.

3.План лімітів використання природних ресурсів у 2022 році погодити.

4.Погодити розташування об’єктів згідно чинного законодавства та укласти угоди про спільну рекреаційну діяльність та використання на території парку (Женецьке, Підліснівське ПОНДВ).

5.Рішення бюро від 10 лютого 2021 року затвердити.

6.Оновлений склад членів НТР затвердити та подати на погодження до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

 

 

Голова НТР

Карпатського НПП                                                       В.Я. Слободян