LOGOGlobal top100 badge

 

В роботі Науково-технічної Ради парку прийняло участь 19 членів Ради, в т. ч. 6 докторів наук та 9 кандидатів наук.

            Порядок денний:

1.1. Про підсумки проведення природоохоронних та господарських заходів за 2015 рік (доп. – головний природознавець Купчак І.В.)

1.2. Про підсумки рекреаційної діяльності на території парку (доп.- начальник відділу рекреації – Панчук М.М.)

1.3. Про підсумки проведення еколого-освітньої роботи за 2015 рік (доп. -начальник відділу пропаганди екологічної освіти Гайдук Л.М.;

1.4. Про план санітарно-оздоровчих заходів та план лімітів використання природних ресурсів у 2016 р. (доп. – провідний інженер-лісопатолог відділу державної охорони природно-заповідного фонду Гурчик В.С.).

1.5. Про плани робіт НТР, по програмі «Літопису природи», еколого-освітній роботі та тематичних планах на 2016 р. (доп. – заступник директора з наукової роботи Киселюк О.І., начальник відділу пропаганди екологічної освіти Гайдук Л.М.).

1.6. Різне.

Про ймовірність розробки проекту водопостачання с. Татарів (доп.- сільський  голова с. Татарів – Дземюк О.)

Про можливість облаштування витягу та облаштування зони відпочинку у Яблуницькому ПОНДВ (кв.5, вид.30) (доп. – СГД- Макаревич Н., начальник Яблуницького ПОДВ- Федорчук М.М.)

Про результати впровадження проекту «Збереження карпатських пралісів» (доп. – заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.)

Заслухавши та обговоривши виступи та інформаційні доповіді Науково-технічна Рада вирішила:

1.1. Підсумки проведення природоохоронних робіт, з рекреаційної діяльності та еколого-освітньої роботи за 2015 рік прийняти до відома та схвалити. Надалі при підготовці звітів передбачити порівняння динаміки зміни показників.

1.2. План санітарно-оздоровчих заходів та лімітів використання природних ресурсів (в частині лісових ресурсів) у 2016 році погодити.

1.3. План роботи науково-технічної ради, науково-технічні заходи по програмі «Літопису природи», еколого-освітні та тематичні плани науково-дослідних робіт на 2016 рік погодити. Рекомендувати адміністрації опублікувати електронну версію збірника наукових праць, присвячену 35-річчю КНПП.

1.4. Не заперечувати щодо ймовірності розробки проекту водопостачання с. Татарів. Створити робочу групу за участі працівників КНПП для вивчення питання.

1.5. Погодити СГД Макаревичу Н.М. облаштування переносного витягу для лижників-початківців. Укласти угоду спільного використання парком та ПП об’єкту згідно чинного законодавства України.

1.6. Результати впровадження проекту «Збереження карпатських пралісів» прийняти до відома. Висловити подяку Українському товариству охорони птахів та Франкуртському зоологічному товариству за моральну та фінансову підтримку проекту.

 

Голова НТР                                                               В. Я. Слободян

Вчений секретар                                                       М. В. Корчемлюк

 

17 грудня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-Технічної Ради КНПП17 грудня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-Технічної Ради КНПП17 грудня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-Технічної Ради КНПП17 грудня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-Технічної Ради КНПП17 грудня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-Технічної Ради КНПП17 грудня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-Технічної Ради КНПП17 грудня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-Технічної Ради КНПП17 грудня 2015 року відбулося чергове засідання Науково-Технічної Ради КНПП