LOGOGlobal top100 badge

В роботі Науково-технічної Ради парку прийняло участь 63 особи, в т. ч. 7 докторів наук та 3 кандидати наук. Були присутні 12 членів НТР, 5 членів НТР (Клапчук В.М., Марискевич О.Г., Козловський М.П., Парпан В.І., Царик Й.В.) засвідчили підтримку позитивного вирішення питань письмовим підтвердженням. Під час роботи науково-технічної ради були розглянуті та прийняті рішення щодо ряду питань функціонування парку та співпраці з громадськістю Яремчанщини.

1. Перспективи розширення території Карпатського НПП у басейні верхів’я Прута.

(доп. - заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І, завідувачі лабораторій. ).

При організації першого національного парку на Україні були пропозиції про значну більшу площу. Одна із основних вимог при організації Парку – басейновий принцип, що дасть змогу зберегти цілісність природної екосистеми, хоча на сьогоднішній момент нижні частини схилів гір належать Парку, а верхні частини схилів гірських рік, потоків та самої ріки Прут - Делятинському і Ворохтянському лісгоспам. Такий розподіл території приводить до того, що експлуатовані приполонинні лісові масиви сильно вирубуються, а, зокрема, трелювання деревини по руслах потоків сприяє виникненню таких негативних процесів як селеві потоки, площинний змив та знос, глибинна та бокова ерозія, осипи, зсуви, що, в свою чергу, спричинює значний винос поживного грунтового горизонту і зміну гідрологічного режиму вод. Все це спричинює збіднення природного біорізноманіття екосистеми загалом.

Для розширення площі Карпатського національного природного парку пропонується приєднання територій двох лісових господарств:

ДП «Ворохтянське лісове господарство» - площа 11770 га:  Озернянське лісництво  – 3688 га, Кремінцівське лісництво – 3740 га, Поляницьке лісництво – 4342 га.

ДП «Делятинське лісове господарство» - площа 13531: Поляницьке лісництво  – 5192 га, Микуличинське лісництво – 3094 га, Дорівське лісництво – 5245 га.      

Підготовлено:

- експертний висновок щодо доцільності розширення вилученої території;

- інформацію щодо перспектив розширення вилученої території;

- клопотання і наукове обгрунтування щодо розширення вилученої території

- обстежено 131 ділянку, площею 1203,7 га та ідентифіковано 96 ділянок площею 855,4 га, що ймовірно мають характерні ознаки пралісів та старовікових лісів.

Потрібно ще зробити:

-Отримати погодження від Міністерства екології та природних ресурсів України

-Отримати погодження від землекористувачів: ДП «Ворохтянське лісове господарство» та   ДП «Делятинське лісове господарство».

-Указ президента про розширення території Карпатського національного природного парку

Проблеми:

-Землекористувачі не погоджують  передачу земель національному парку.

-Місцеве населення не підтримує передачу земель Парку, оскільки побоюються за нестачу опалювальної сировини (дров) через посилення охорони території.

Шляхи вирішення проблем:

-Проведення просвітницької роботи з місцевим населенням щодо розширення парку у регіоні

-Пошуки компромісу із землекористувачами (ДП «Ворохтянське лісове господарство»; ДП «Делятинське лісове господарство») у вирішенні питання передачі земель у відання Парку у постійне користування

-Мотивація збільшення території парку за басейновим принципом та вимог Європейського союзу щодо розширення площ природно-заповідних територій для відповідності з європейськими стандартами у разі можливого вступу України в Європейський союз.

М.Приходько. Потрібно активнішу увагу приділяти питанням погодження з землекористувачами. Питання сприяння громадам за проживання на території парку –  передбачати певну компенсацію чи пільги.

Ф.Гамор. Розширення треба почати з державної програми «Державної стратегії регіонального розвитку». На підставі цієї програми бажано передбачити участь парку в розвитку регіону. Подати та затвердити на сесії обласної ради свої дані про розширення.

Значну увагу необхідно приділити роботі з представниками зацікавлених сторін: лісорубами, забудівниками рекреаційних об’єктів, пасовище власниками, користувачами дров.

Вирішили: Перспективи розширення території Карпатського НПП у басейні верхів’я Прута підтримати та схвалити.

2. Про плани робіт НТР, по програмі «Літопису природи», еколого-освітній роботі на 2015 р. (доп. – заступник директора з наукової роботи Киселюк О.І., начальник відділу пропаганди екологічної освіти Гайдук Л.М.).

План роботи НТР на 2015 рік поданий в додатку 1.

План роботи по програмі «Літопису природи» на 2015 рік поданий в додатку 2.

План роботи по еколого-освітній роботі на 2015 рік поданий в додатку 3.

Вирішили: Плани робіт НТР, по програмі «Літопису природи» та еколого-освітній роботі погодити.

3. Про план санітарно-оздоровчих заходів та план лімітів використання природних ресурсів у 2015 р. (доп. – провідний інженер-лісопатолог відділу державної охорони природно-заповідного фонду Гурчик В.С.).

Одним з головних завдань служби державної охорони парку є контроль за санітарним станом лісових масивів. Для своєчасного виявлення  пошкоджених насаджень, які потребують втручання людини з метою їх подальшого оздоровлення, є проведення лісопатологічного обстеження.

Згідно Санітарних правил в лісах України та на основі Наказу директора парку № 36 від 3 квітня 2014 року було заплановано обстежити територію площею 12,0 тис.га На основі даних лісопатологічного обстеження було встановлено об’єми проведення санітарно-оздоровчих заходів в насадженнях парку.

Олвз – 10,2 га; 33/29 м³ ВСР – 595,2 га; 13602/9384 м³, ССР – 0,4 га; 93/63 м³.

Виявлені пошкоджені насадження обстежувались лісопатологом та інженерами відділу охорони та збереження природних екосистем Карпатського національного природного парку. Проведені обстеження найбільш пошкоджених ділянок науковими співробітниками парку. Основними причинами ураження насаджень є природні стихійні явища, в результаті в ослаблених деревостанах виникають осередки стовбурових шкідників. Завдяки сприятливим погоднім умовам 2014 року для їх розвитку вони набули значного поширення. Ослаблені дерева буквально на очах всихають. Осередки мають за ступенем розвитку переважно виникаючий характер, а ступінь ураження насаджень куртинний та груповий.

Загальна площа і загальний запас вибірки при проведенні санітарно-оздоровчих заходів

Враховуючи ступінь пошкоджень насаджень, розроблений  план санітарно-оздоровчих заходів на 2015 рік. Він розроблявся у відповідності до Санітарних правил в лісах України. Санітарно-оздоровчі заходи планувалися в пошкоджених деревостанах, де спостерігається значна кількість дерев, які сильно ослаблені, всихаючі, сухостійні, в осередках розвитку хвороб та шкідників, на захаращених ділянках. Насадження, які включені в План СОЗ, будуть обстежені представником з обласного управління лісового і мисливського господарства та представником із державного управління охорони навколишнього природного середовища в області, які підтвердили б правильність підбору ділянок.

Слід зазначити, що рубки призначені в насадженнях, які вже втратили значну частину біологічних і екологічних функцій (тобто розладнані). На цих ділянках спостерігається значне всихання дерев. Деякі насадження потрібно очистити від захаращеності, оскільки є і свіжі  вітровали і поодинокі всихання, які в перспективі можуть стати осередками розвитку шкідників і хвороб. Метою проведення СОЗ є недопущення розвитку осередків поширення та розмноження хвороб і шкідників. Багато ділянок примикає до доріг та туристичних маршрутів, що погіршує їх естетичний стан, а інколи і прохідність.

План СОЗ оформляється як ліміт на використання природних ресурсів у межах території ПЗФ загальнодержавного значення.

Вирішили: План санітарно-оздоровчих заходів та план лімітів використання природних ресурсів у 2015 році погодити.

4. Про зміну функціонального зонування ділянок під кладовища  (доп. – головний природознавець – Купчак І.В., провідний інженер ВДОПЕС Бойко В.М.).

Вашій увазі пропонуємо погодити переведення земельних ділянок, які будуть використовуватись для потреб місцевого населення, а саме Ворохтянською селищною та Микуличанською сільською радою для влаштування кладовища,

Ворохтянська селищна рада – Ворохтянське ПОНДВ, картал 9, виділ 24,29, площею 2,9182 га зона регулярної рекреації в  господарську зону.

Микуличанська сільська рада – Підліснівське ПОНДВ, квартал12, виділ 12, площа 5,0 га регульованої рекреації в господарську зону.

  Дане питання регулюється «Проектом організації території, охорони та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів Карпатського НПП – розділ 5,3 «Пропозиції щодо можливих змін функціонального зонування», а саме після проведення відповідних обстежень і винесення на розгляд науково-технічної Ради Карпатського НПП, можливі зміни функціональному зонуванні будуть враховані при проведенні лісовпорядкування за технологією безперервного.

Вирішили: Переведення ділянок під кладовища із зони регульованої рекреації у господарську зону погодити.

 

5. Про покращення туристичної інфраструктури на території парку (доп.- начальники ПОНДВ, представники організацій та фізичних осіб надання послуг)

До науково-технічної ради парку  звернулося ряд  підприємців з пропозиціями про покращення туристичної інфраструктури на території парку.

-          Погодити поточний ремонт туристичного будиночка (Татарівське ПНДВ, кв. 22, вид.24) за благодійні кошти ПП Кричкалюк М.Ю.

-          «Центр соціальних та ділових ініціатив» м. Яремче (вик.дир. І.Зінов’єв) пропонує створення парку-музею «Карпати в мініатюрі» у Яремчанському ПОНДВ.

-          Комплекс сімейного відпочинку “Ведмежа гора” ініціює передпроектну пропозицію щодо створення  "Босоніжної стежки" в районі вольєрного господарства (Яремчанське ПОНДВ).

-          Група підприємців (ПП Панько П.В. та ПП Стефанюк І.М.) звернулася про влаштування зіплайнів на території Яремчанського та Женецького ПОНДВ.

-          ПП Криворучко М.В. звернувся про дозвіл на облаштування відпочинкової зони з будівництвом малих архітектурних форм у Яремчанському ПОНДВ.

-          СГД Макаревич Н.М. звернувся про дозвіл на облаштування переносного витягу для лижників-початківців.

-          Облаштування переносного витягу на території Яблуницького ПНДВ.

Вирішили: Не заперечувати щодо встановлення повітряного витягу ПП Паньком П.В. (Яремчанське ПОНДВ) та СГД Стефанюком І.М. (Яремчанське, Женецьке ПОНДВ)  та в своїй діяльності дотримуватись чинного природоохоронного законодавства.

Схвалити передпроектну пропозицію щодо створення "Босоніжної стежки" в районі вольєрного господарства (Яремчанське ПОНДВ). Укласти угоду спільного використання парком та ПП об’єкту згідно чинного законодавства України.

Схвалити передпроектну пропозицію «Центру соціальних і ділових ініціатив» щодо створення  парку-музею «Карпати в мініатюрі» у Яремчанському ПОНДВ.

Погодити СГД Макаревичу Н.М. облаштування переносного витягу для лижників-початківців. Укласти угоду спільного використання парком та ПП об’єкту згідно чинного законодавства України.

Погодити поточний ремонт туристичного будиночка (Татарівське ПНДВ, кв. 22, вид.24) за благодійні кошти ПП Кричкалюк М.Ю.

 

6. Різне.

6.1. Про заходи щодо відзначення 35-ти років з дня створення Карпатського НПП (доп. – заступник директора з наукової роботи Киселюк О.І.).

1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ.

1.1. Провести Міжнародну науково-практичну конференцію та видати її матеріали (орієнтовно в вересні 2015 року).  Відп. – Слободян В.Я., Киселюк О.І., керівники лабораторій

1.2. Під час проведення конференції організувати виступи колективів художньої самодіяльності. Відп.– Гайдук Л.М., Абрам'юк У.М.

1.3. Розробити проект екскурсії для учасників конференції з показом найбільш цікавих природних комплексів парку. Відп. – Панчук М.М., Киселюк О.І.

1.4. Під час проведення конференції організувати виставку народних умільців.  Відп. – Косило Л.С., Гнатюк Н.М. 

2. ПРОПАГАНДИСТСЬКІ.

2.1. Підготувати та видати листівки по основних напрямках діяльності парку (до 01.07.2015 р.). Відп. – заступники директора, начальники відділів.

2.2. Видавати щоквартально газету "Карпатський національний" з постійною рубрикою „Карпатському – 35”. Відп. – Абрам’юк У.М.

2.3. Підготувати та видати серію буклетів (до 01.07.2015 р.). Відп. – заступники директора, начальники відділів.

2.4. Підготувати матеріали та видати монографії і збірки. Відп. – заступники директора, начальники відділів.

2.5. Виготовити логотип „Карпатському НПП – 35” з використанням у проведенні ювілейних заходів та випуску друкованої продукції. Відп. – Яворський А.І., Тимчук Я.Я.

2.6. Провести екологічну вікторину для школярів (до 15.05.2015 р.). Відп. – Гайдук Л.М., Абрам'юк У.М.

2.8. Виготовити значки з парківською символікою (до 01.0.2015 р.). Відп. – Яворський  А.І.

2.9. Розробити та виготовити настінний перекидний календар (до 31.05.2015 р.). Відп. – Гайдук Л.М., Абрам'юк У.М.

2.10. Провести благоустрій території в'їздного знаку (до 31.05.2015 р.). Відп. – Яворський М.М., Гордашко І.І, Савчук Ю.М.

2.10. Підготувати серію публікацій про парк та направити у центральні та обласні видання. Відп. – Абрам’юк У.М., Гайдук Л.М.

2.11. Підготувати та випустити папки, блокноти, ручки, наклейки з ювілейною емблемою. Відп.- Яворський А.І., Старунчак В.  

2.12. Виготовити футболки та  кепки із символікою парку. Відп.- Яворський А.І., Старунчак В.

2.13. Постійно висвітлювати інформацію на сайті парку. Відп. – Киселюк О.І., Гайдук Л.М. 

3. ТЕХНІЧНІ.

3.1. В лісовому господарстві.

3.1.1. На честь 35-річчя парку провести досадку деревно-чагарникових порід в дендросадах Говерлянського,  Ворохтянського ПОНДВ та селекційного пункту (до 1.06.2015 р.). Відп. – Купчак І.В., Чик М.В., Палійчук А.Б., Максим’юк В.П., Савчук Ю.М..

3.1.2. Поновити межові знаки та аншлаги на території ПЗФ (до 1.07.2015 р). Відп. – Купчак І.В., ВОЗПЕС., начальники ПОНДВ.

3.2. У рекреаційному господарстві.

3.2.1. Провести благоустрій екологічних маршрутів та ремонт наглядної агітації (до 01.07.2015 р.). Відп. – Яворський М.М., Гордашко І.І,, начальники ПОНДВ

3.2.2. Провести ремонт МАФ на зонах відпочинку (до 01.08.2015 р.). Відп. – Яворський М.М., Панчук М.М., Гордашко І.І, начальники ПОНДВ

3.3. В галузі охорони природи.

3.3.1. Встановити аншлаги на ОЦПК. Відп. –Купчак І.В., Гордашко І.І., Бельмега В.В., начальники ПОНДВ

3.3.2. Організувати пересувну фотовиставку „Паркові - 35”. Відп. –  Гайдук Л.М., Панчук М.М.

3.4. У науковій роботі.

3.4.1. Встановити аншлаги на всіх ППП, МД та фенопостах. Відп. – Киселюк О.І., Тимчук О.В., Вередюк Л.П., Мотрук М.В., начальники ПОНДВ

3.4.2. Обладнати пункти спостережень на комплексних феномаршрутах. Відп. – Киселюк О.І., Мотрук М.В., Тимчук О.В., начальники ПОНДВ

3.4.3. Провести досадку рослин на альпійських гірках у ПОНДВ (до 1.07.2015 р.). Відп. – Тимчук О.В., начальники ПОНДВ

3.5. У господарстві.

3.5.1. Провести ремонт ІЛК парку (до 1.08.2015 р.). Відп. – Яворський А.І., Гордашко І.І.

3.5.2. Провести благоустрій територій садиби ІЛК та відділень парку (до 1.06.2015 р.). Відп. – Яворський А.І., Тимчук О.В., Федорчук Ю.С., начальники ПОНДВ

3.5.3. При наявності коштів, преміювати працівників парку та пенсіонерів, за багаторічну працю в галузі охорони навколишнього природного середовища. Відп. – Тороус В.Д., Здреник О.М.

Вирішили: Заходи щодо відзначення 35-ти років з дня створення Карпатського НПП схвалити.

 

6.2. Звернення ПАТ «Прикарпаттяобленерго» про дозвіл на проведення вишукувальних робіт та розробку проектної документації на будівництво нової повітряної лінії електропередач 10 МВА, що проходить через територію парку (доп. О.Сеник, І. Шклярський - представники ПАТ «Прикарпаттяобленерго»).

Село Поляниця Яремчанської міської ради є проблемним регіоном через наявний дефіцит потужностей. При цьому у гори продовжують іти інвестиції, отже відкриваються нові котеджі, готелі, бази відпочинку тощо. Перспектива підключення нових потужних споживачів до існуючих мереж тут не те що проблематична, а просто не можлива.

Ці обставини і стали поштовхом для розробки ВАТ «Прикарпаттяобленерго» цілої програми, спрямованої на зменшення дефіциту потужності, а отже підвищення якості енергопостачання. Вона включатиме будівництво нової повітряної лінії електропередач 10 МВА. Для її прокладання потрібен коридор через лісові насадження шириною 20 м, довжиною 7,5 км.  Частина траси повинна проходити через екосистеми Карпатського НПП. Тому  ПАТ «Прикарпаттяобленерго» просить дозволу у НТР на здійснення вишукувальних робіт та розробку проектної документації.

М.Приходько. Пропоную дати дозвіл на проведення вишукувальних робіт та розробку проектної документації, оскільки це і є одним із аспектів співпраці з громадськістю.

Ю. Шпарик. Ремарка: в рішення потрібно додати: «за участю працівників парку».

Вирішили: Дати дозвіл на проведення вишукувальних робіт та розробку проектної документації на будівництво нової повітряної лінії електропередач 10 МВА, що проходить через територію парку. До роботи над проектом залучити представників Карпатського НПП.

 

Заслухавши та обговоривши виступи та інформаційні доповіді Науково-технічна Рада вирішила:

 1. 1.Перспективи розширення території Карпатського НПП у басейні верхів’я Прута підтримати та схвалити.
 2. 2.Плани робіт НТР, по програмі «Літопису природи» та еколого-освітній роботі погодити.
 3. 3.План санітарно-оздоровчих заходів та план лімітів використання природних ресурсів у 2015 році погодити.
 4. 4.Переведення ділянок під кладовища із зони регульованої рекреації у господарську зону погодити.
 5. 5.Не заперечувати щодо встановлення повітряного витягу ПП Паньком П.В. (Яремчанське ПОНДВ) та СГД Стефанюком І.М. (Яремчанське, Женецьке ПОНДВ)  та в своїй діяльності дотримуватись чинного природоохоронного законодавства.
 6. 6.Схвалити передпроектну пропозицію щодо створення  "Босоніжної стежки" в районі вольєрного господарства (Яремчанське ПОНДВ). Укласти угоду спільного використання парком та ПП об’єкту згідно чинного законодавства України.
 7. 7.Схвалити передпроектну пропозицію Центру соціальних і ділових ініціатив щодо створення  парку-музею «Карпати в мініатюрі» у Яремчанському ПОНДВ.
 8. 8.Погодити СГД Макаревичу Н.М. облаштування переносного витягу для лижників-початківців. Укласти угоду спільного використання парком та ПП об’єкту згідно чинного законодавства України.
 9. 9.Погодити поточний ремонт туристичного будиночка (Татарівське ПНДВ, кв. 22, вид.24) за благодійні кошти ПП Кричкалюк М.Ю.
 10. 10.Заходи щодо відзначення 35-ти років з дня створення Карпатського НПП схвалити.
 11. 11.Дозволити проведення вишукувальних робіт та розробку проектної документації на будівництво нової повітряної лінії електропередач 10 МВА, що проходить через територію парку, із залученням представників Карпатського НПП.

Голова Науково-технічної Ради

Карпатського НПП                                                                    В.Я.Слободян