LOGOGlobal top100 badge

 

    Щороку Міністерство екології та природних ресурсів України є ініціатором проведення різноманітних заходів, присвячених цій важливій екологічній даті.

 

У 2018 році головною темою Всесвітнього дня водно-болотних угідь є популяризація їх значення для збалансованого розвитку міст. Річки, ставки, озера, затоки та узбережжя роблять міста більш затишними, привабливими та придатними для життя. Наприклад, водно-болотні угіддя зменшують вплив повеней, поповнюють запаси питної води, очищують воду, створюють міські зелені зони тощо.

 

На території Карпатського національного природного парку є дві території, що подані в Секретаріат Рамсарської конвенції для включення їх до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення. Це  – верхів’я ріки Прут (площа 4935,44 га) та верхів’я ріки Погорілець (площа 1624,55 га).

 

Працівники Парку щороку готують план заходів щодо збереження цих цінних територій, що є середовищем існування особливо цінних видів флори та фауни. Так, надруковано тематичну інформаційну листівку для освітніх закладів Яремчанщини, органів місцевого самоврядування, громадських організацій та місцевого населення, подано до друку статті в газети «Яремчанський вісник» та «Карпатський національний».

 

 Впродовж 2018 року науковцями Парку буде продовжено роботу в рамках науково-прикладних тем: «Вивчення фізико-хімічних властивостей оліготрофних боліт та високогірних озер Карпатського НПП», «Дослідження кліматичних та гідрологічних показників на території КНПП в контексті глобальних змін клімату», «Обстеження стану окремих рідкісних та фонових видів рослин та тварин на територіях водно-болотних угідь», «Впровадження гідробіологічного моніторингу у верхів’ї Пруту», а також планується і надалі збір краєзнавчого матеріалу про водні об’єкти на територіях ВБУ (гідроніми, легенди, повір’я, традиції тощо) та опис об’єктів сакральної спадщини. Впровадження науково-прикладних тематик передбачає вивчення сучасного стану та взаємозв’язків між біотичними та абіотичними факторами, а саме: вивчення процесів самоочищення води в р. Прут, дослідження кислотності атмосферних опадів; організовано стаціонарні спостереження за станом водного джерела (за зміною дебіту, температури води та хімічного складу) у с. Микуличин (територія суміжна з Ямнянським ПНДВ); створено базу даних основних гідролого-метеорологічних показників (температури повітря, кількості опадів, витрат та рівнів води) на території Карпатського НПП. Проведено площинну ландшафтно-геохімічну зйомку на болоті Рудяк і прилеглих територіях (Ворохтянське ПНДВ), а також – озера Марічейка (Високогірне ПНДВ); визначено деякі регіональні фізико-хімічні характеристики ґрунтів, зокрема, геотермічні особливості, показники вологості та величини рН. Окрім того, проведено роботи по вивченню взаємозв’язку поточного стану ялини європейської у межах Підліснівського ПНДВ (кв.3) з окремими характеристиками ґрунтів – вологістю, температурою та радіологічним станом. Проведено дослідження у районі розташування болота Рудяк (Ворохтянське ПНДВ) у 69 пунктах і визначено вологість ґрунту, підґрунтових температурних показників.

 

Кожен з нас може стати учасником акції по збереженню водно-болотних угідь, якщо розчистить джерельце чи прибере берег річки та буде шанувати природні животоки!!!


Детальніше: Всесвітній день водно-болотних угідь - 2 лютого

 

Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.12.2016 № 557 «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин», з метою охорони та збереження середовища існування рідкісних та зникаючих видів рослинного і тваринного світу, Карпатським національним природним парком було видано посібник для інспекторів «Раритетне біорізноманіття охоронних ділянок Карпатського національного природного парку».

В польовому посібнику стисло викладена інформація зі сторінок 3-го видання Червоної книги України про раритетні види флори і фауни, які зустрічаються на території Карпатського національного природного парку.

Мета цього видання – ознайомити читачів з видами флори та фауни, що занесені до Червоної книги України. Рекомендовано для інспекторів з охорони природи, землекористувачів, рекреантів, які сприятимуть ефективній та дійовій охороні рідкісних і зникаючих представників біорізноманіття.

До збірника внесено 37 видів рослин та 27 видів тварин, які потребують захисту. У посібнику подана біолого-екологічна характеристика кожного виду, тип ареалу та розповсюдження в області, природоохоронний статус, причини зміни чисельності та заходи охорони, кольорова фотографія.

Видання посібника має на меті не тільки зафіксувати унікальну флору нашого краю, а й сприяти збереженню природного середовища, захисту неповторного рослинного та тваринного світу. Світовий досвід переконує, що створення охоронних зон є ефективним способом охорони дикої фауни та флори.

Рекомендується для спеціалістів у галузі заповідної справи, охорони навколишнього природного середовища та широкого кола громадськості.

Детальніше: Побачив світ новий посібник для інспекторів Карпатського НПП