LOGOGlobal top100 badge

 

Відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.12.2016 № 557 «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин», з метою охорони та збереження середовища існування рідкісних та зникаючих видів рослинного і тваринного світу, Карпатським національним природним парком було видано посібник для інспекторів «Раритетне біорізноманіття охоронних ділянок Карпатського національного природного парку».

В польовому посібнику стисло викладена інформація зі сторінок 3-го видання Червоної книги України про раритетні види флори і фауни, які зустрічаються на території Карпатського національного природного парку.

Мета цього видання – ознайомити читачів з видами флори та фауни, що занесені до Червоної книги України. Рекомендовано для інспекторів з охорони природи, землекористувачів, рекреантів, які сприятимуть ефективній та дійовій охороні рідкісних і зникаючих представників біорізноманіття.

До збірника внесено 37 видів рослин та 27 видів тварин, які потребують захисту. У посібнику подана біолого-екологічна характеристика кожного виду, тип ареалу та розповсюдження в області, природоохоронний статус, причини зміни чисельності та заходи охорони, кольорова фотографія.

Видання посібника має на меті не тільки зафіксувати унікальну флору нашого краю, а й сприяти збереженню природного середовища, захисту неповторного рослинного та тваринного світу. Світовий досвід переконує, що створення охоронних зон є ефективним способом охорони дикої фауни та флори.

Рекомендується для спеціалістів у галузі заповідної справи, охорони навколишнього природного середовища та широкого кола громадськості.

Детальніше: Побачив світ новий посібник для інспекторів Карпатського НПП