LOGOGlobal top100 badge

В роботі Науково-технічної Ради парку прийняло участь 38 чоловік, в т. ч. 3 докторів наук та 7 кандидатів наук. Присутні: 15 членів НТР.

Порядок денний:

1. Про додатковий перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (доп. – провідний інженер-лісопатолог відділу державної охорони природно-заповідного фонду Гурчик В.С.).

2. Про план лімітів використання природних ресурсів у 2019 р. (доп. – провідний інженер ВДОПЗФ - Бойко В.М.).

3. Про шляхи покращення рекреаційної діяльності в літній період (доп. – начальник відділу рекреаційної діяльності – Панчук М.М.)

4. Про наслідки аудиту установи (доп. – провідний юрист-консульт Івасюк Г.М.).

5. Про проведення науково-практичної конференції в рамках ХХV Гуцульського фестивалю (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.).

6. Про затвердження рішень бюро НТР (доп.- заст. директора з наукової роботи–Киселюк О.І.)

Різне.

Про оплату дітьми відвідування еколого-пізнавальних стежок на території парку (доп. – начальник відділу економіки природокористування Здреник О.М.)

Заслухавши та обговоривши виступи та інформаційні доповіді Науково-технічна Рада вирішила:

1. Додатковий перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів погодити.

2. План лімітів використання природних ресурсів у 2019 р. погодити.

3. Шляхи покращення рекреаційної діяльності прийняти до відома та схвалити. Реєстр та паспортизацію еколого-освітніх стежок (еколого-пізнавальних, науково-пізнавальних, прогулянкових), рекреаційних зон та місць відпочинку затвердити.

4. Наслідки аудиту взяти до відома та рекомендувати адміністрації КНПП посилити роботу по усуненню недоліків у діяльності та недопущенню їх у майбутньому.

5. Схвалити дату проведення науково-практичної конференції в рамках ХХV Гуцульського фестивалю 27 липня 2018 року. Підготувати та направити для зацікавлених сторін інформаційні повідомлення. Створити оргкомітет із проведення конференції: голова оргкомітету – заступник директора з наукової роботи, члени – керівники лабораторій.

6. Рішення бюро НТР КНПП від 17 травня 2018 року затвердити.

7. Схвалити оплату дітьми відвідування еколого-пізнавальних стежок в сумі не більше 50% від вартості дорослого квитка (згідно розроблених калькуляцій).

 

Голова НТР                                                                В. Я. Слободян

 

         Вчений секретар                                                       М.В. Корчемлюк

 

 

В роботі Науково-технічної Ради парку прийняло участь 38 чоловік, в т. ч. 3 докторів наук та 7 кандидатів наук. Присутні: 15 членів НТР.

Порядок денний:

1.      Про додатковий перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів (доп. – провідний інженер-лісопатолог відділу державної охорони природно-заповідного фонду Гурчик В.С.).

2.      Про план лімітів використання природних ресурсів у 2019 р. (доп.провідний інженер ВДОПЗФ - Бойко В.М.).

3.      Про шляхи покращення рекреаційної діяльності в літній період (доп. – начальник відділу рекреаційної діяльності – Панчук М.М.)

4.      Про наслідки аудиту установи (доп. – провідний юрист-консульт Івасюк Г.М.)

5.      Про проведення науково-практичної конференції в рамках ХХV Гуцульського фестивалю (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.)

6.      Про затвердження рішень бюро НТР (доп.- заступник директора з наукової роботи – Киселюк О.І.)

7.      Різне.

Про оплату дітьми відвідування еколого-пізнавальних стежок на території парку (доп. – начальник відділу економіки природокористування Здреник О.М.)

 

Заслухавши та обговоривши виступи та інформаційні доповіді Науково-технічна Рада вирішила:

1.      Додатковий перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів погодити.

2.      План лімітів використання природних ресурсів у 2019 р. погодити.

3.      Шляхи покращення рекреаційної діяльності прийняти до відома та схвалити. Реєстр та паспортизацію еколого-освітніх стежок (еколого-пізнавальних, науково-пізнавальних, прогулянкових), рекреаційних зон та місць відпочинку затвердити.

4.      Наслідки аудиту взяти до відома та рекомендувати адміністрації КНПП посилити роботу по усуненню недоліків у діяльності та недопущенню їх у майбутньому.

5.      Схвалити дату проведення науково-практичної конференції в рамках ХХV Гуцульського фестивалю 27 липня 2018 року. Підготувати та направити для зацікавлених сторін інформаційні повідомлення. Створити оргкомітет із проведення конференції: голова оргкомітету – заступник директора з наукової роботи, члени – керівники лабораторій.

6.      Рішення бюро НТР КНПП від 17 травня 2018 року затвердити.

7.      Схвалити оплату дітьми відвідування еколого-пізнавальних стежок в сумі не більше 50% від вартості дорослого квитка (згідно розроблених калькуляцій).

 

Голова НТР                                                                        В. Я. Слободян

            Вчений секретар                                                                М.В. Корчемлюк